5601899065769984 Kakao Friends HK Ryan 潛水芳香劑 放喺枱面或者夾喺車嘅出風口都OK, 郁嘅時候Ryan就會喺入面游嚟游去😹 本店全部100% 正貨 韓國空運到港 有任何問題歡迎隨時撳右下角 whatsapp 我地 🥰 設多個交收方法,節省運費 ! (可以根據自己購買既産品,搵最適合既方法) Product #: kakaofriendshk-Ryan 潛水芳香劑 2022-09-27 Regular price: $HKD$128.0 Available from: Kakao Friends HKIn stock